Radosław Olejarski

SIMPLICITY IS THE KEY

java software engineer

Kilka zdań o mnie

kreatywny i otwarty na nowe idee, ambitny i spragniony wiedzy, zmotywowany i konsekwentny w dążeniu do celu, spełniony tworzeniem jakim jest programowanie, potrafiący komunikować się na różnych poziomach abstrakcji, zafascynowany nowymi technologiami i rozwiązaniami, posiadający poczucie piękna i zmysł estetyczny

perfekcjonista - niestety

Radosław Olejarski

44-100 Gliwice, +48 500 333 525, radekolejarski@gmail.com, radoslawolejarski.pl

Curriculum Vitae

Wykształcenie

1997-2002

Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
magister inżynier kierunek informatyka o specjalności bazy danych, sieci i systemy komputerowe

1992-1997

Technikum Łączności w Gliwicach
technik elektronik o specjalności elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe

Zatrudnienie

2014.07-

2014.03-

2001-2013

(systemy informacji przestrzennej, geoportale, edytor i katalog metadanych, systemy bezpieczeństwa publicznego)

Doświadczenie
analizowanie wymagań projektowych
opracowanie listy zadań i harmonogramu
projektowanie i implementacja aplikacji java/javaee i javascript/html
implementacja testów jednostkowych i integracyjnych
wdrożenie i utrzymanie aplikacji
refaktoryzacja i optymalizacja

Języki/Technologie
Java/JavaEE:
JAX-WS(Metro WS-*) (XSD, JAXB, JAXP, SOAP, SAAJ, WSDL), JAX-RS, Spring Web MVC
EJB3, JPA, Mule ESB, JavaMail, security
Vaadin, Swing, biblioteki netbeans i apache commons
JUnit, JMeter, JProfiler, Selenium
Glassfish
Oracle DB, SQL, PL/SQL
HTML, CSS, Sass, JavaScript/JQuery, Bootstrap, Ember.js
C++Builder, C++ Standard Library, Boost

Certyfikaty
Oracle Certified Professional Java SE 6 Programmer (2012.08 93%)
Oracle Certified Expert Java EE 6 Web Services Developer (2013.08 86%)
Oracle Certified Expert Java EE 6 Enterprise JavaBeans Developer (2013.11 95%)
Oracle Certified Expert Java EE 6 Java Persistence API Developer (2014.02 96%)
Oracle Certified Expert Java EE 6 Web Component Developer (2014.07 92%)

Szkolenia/Kursy
BPMN, UML, skuteczna praca IT, komunikacja IT z klientem biznesowym, szybkie czytanie, angielski

Kluczowe umiejętności/kompetencje
angielski dobry+
umiejętność pracy w zespole jak i samodzielnie
kreatywność i inicjowanie zmian
chęć uczenia się, wymiana wiedzy i pomysłów
komunikacja na różnych poziomach abstrakcji

Cel zawodowy
architekt

Zainteresowania
nowe technologie, inwestowanie (giełda, forex, systemy transakcyjne), NLP
Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Projekt
Aquarius (publikacja, wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów metadanych)
Aplikacja implementująca specyfikacje: OGC CSW 2.0.2, OGC CSW APISO - OGC ISO19115/ISO19119 i Inspire

Technologie

JavaEE, Glassfish, Oracle, Javascript/jQuery, JSF(IceFaces), Vaadin, JUnit, JMeter, web serwisy (SOAP, REST) Spring Web MVC -> JAX-WS(Metro), XSD, JAXB, JAXP, SOAP, WSDL, biblioteki apache commons

Mój udział (realizacja 50% projektu):
- projekt i implementacja web serwisów (Spring Web MVC -> JAX-WS - Metro)
- implementacja logiki zgodnie ze specyfikacjami
- projekt i implementacja aplikacji klienckiej (Javascript/JQuery i serwisy restowe Spring Web MVC)
- projekt i wykonanie interfejsu użytkownika (HTML) aplikacji klienckiej
- refaktoryzacja aplikacji klienckiej (czysty JavaScript)
- projekt i implementacja aplikacji administracyjnej (Vaadin)
- testy (jednostkowe i integracyjne i wydajnościowe) (JUnit, JMeter)
- głęboka refaktoryzacja (model warstowy -> model komponentów)
- wdrożenie w ponad 25 miastach na terenie polski
- wdrożenie w ponad 25 miastach na terenie polski
Projekt
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie (wsparcie i koordynacja działania służb publicznych)
Rozbudowany system złożony z serwera telekomunikacyjnego (centralki telefoniczne, VIOP, bramki SMS, terminale statusowe), sterowanie alarmami, lokalizacji GPS, komponenty aplikacji klienckiej (zgłoszenia, zasoby, dyspozytor etc.) i inne

Technologie

JavaEE, Hibernate, Oracle, MuleESB, Platforma Nebeans, Swing, biblioteki apache commons

Mój udział
- integracja komponentów za pomocą szyny danych MuleESB i implementacja logiki biznesowej
Zastosowanie magistrali komunikacyjnej Mule ESB, umożliwiło komunikację dużej liczby elementów bez dodatkowych zależności i wiedzy o innych systemach.
Projekt
RIZK (zarządzanie kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego)
System zbudowany na bazie Liferay Portal zintegrowany z JasperReports Server oraz GeoServer

Technologie

JavaEE, JSF, Hibernate, Oracle, JavaScript/JQuery

Mój udział
- testowanie aplikacji z wykorzystaniem Selenium
- implementacja niektórych funkcji systemu, głównie komponent mapowy (JavaScript - gxp/GeoExt/OpenLayers)
Projekt
Medard (opensource)(pierwszy na świecie edytor metadanych zgodny z INSPIRE)
Aplikacja webstart o zaawansowanych możliwościach interfejsu użytkownika

Technologie

Java, Swing, biblioteki netbeans i apache commons

Mój udział
- implementacja 20% funkcjonalności
Projekt
Podatki lokalne (wymiar oraz pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych i prawnych referatu podatkowego)

Technologie

C++Builder, C++ Standard Library, Oracle - duża część systemu oparta o skomplikowane zapytania i procedury

Mój udział
- implementacja 25% funkcjonalności
- implementacja 25% funkcjonalności
- implementacja 25% funkcjonalności
- implementacja 25% funkcjonalności
- implementacja 25% funkcjonalności
Projekt
System Bezpieczne Miasto, Centrum Zarządzania Kryzysowego (rozproszony, interaktywny system do wymiany informacji o zagrożenicach)

Technologie

C++Builder, C++ Standard Library, MapObjects

Mój udział (realizacja 50% projektu)
- projekt i implementacja komponentu mapowego - interaktywna mapa
- projekt i implementacja komponentu komunikacji - wymiana danych za pomocą IMAP/SMTP
- wdrożenie we wszystkie powiatach woj. śląskiego
- wdrożenie we wszystkie powiatach woj. śląskiego
Mniejsze projekty
- webowy edytor metadanych (wykorzystano silnik przetwarzania z projektu Medard) JavaScript/HTML, Java, Glassfish, Oracle
- oprogramowanie drukarek paragonowych w infomatach (komunikacja RS232) w MSIT Miejski System Informacji Turystycznej w Częstochowie
- integracja z serwerem terminali statusowych
Osobiste projekty
- aplikacja pobierająca notowania papierów wartościowych i analizująca zachowanie się poszczególnych spółek (Java + Flex)
- prosta aplikacja zarządzania kontaktami (Swing + JPA)
Kanały video
TED
Prezentacje (wybrane)
Java EE
Web
Inne
TED